Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky platné od 21.5.2018
 
Pizza Go Home® nabízí rozvážkovou službu po celém území hlavního města Prahy a blízkého okolí.

Vyhrazujeme si právo nerozvážet do některých oblastí, popřípadě zákazníkům se špatnou platební morálkou. Jednotlivé provozovny mají různé otevírací doby, které mohou být měněny. Centrální dispečink Pizza Go Home funguje NON-STOP na tel: 283870000.

O státních svátcích neplatí akční nabídky a slevy v plném rozsahu. Jejich omezení Vám sdělíme na centrálním dispečinku.


Platební podmínky

Za naše služby a produkty můžete platit v hotovosti nebo stravenkami ( Ticket restaurant, Sodexho, Le Chegue dejaners). Naši řidiči z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti, prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlašte, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč. Veškeré platby probíhají v české měně pokud není  předem domluveno jinak. Od 23.30 hod do 7 hod do rána je ke všem produktům a službám vyjma cigaret připočítáván noční příplatek ve výši plus 10%.Peníze si prosím přepočítejte při placení. Na pozdější reklamace nebudete brán zřetel. Nově je možné platit platební kartou a to i na rozvoz.Platbu platební kartou je nutné nahlásit předem, jinak nemůže být zrealizována.

Telefonická objednávka se stává v momentě uskutečněné závaznou a objednávka na www.pizzagohome.cz se stává závaznou v momentě telefonického ověření pracovníkem telefonického dispečinku PizzaGoHome. Ihned po potvrzení se ob jednávka začíná zpracovávat.Pokud není odebrána , vznikne škoda. Tuto škodu máme právo vymáhat.


Produkty

Přílohy, saláty, cigarety, těstoviny, nápoje a některé ingredience mohou být bohužel dočasně vyprodány. V těchto případech vám bude nabídnuta alternativa.


Záruka 100% spokojenosti

Pizza Go Home® dodává pizzu vynikající kvality za použití těch nejčerstvějších a vždy vysoce kvalitních surovin. Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytujeme výměnu produktu, slevové poukazy nebo vrácení peněz. Místem reklamace je vždy ta pobočka  Pizza Go Home®  ve které byl daný produkt zakoupen a nebo odkud Vám byl dovezen. Při dovozu je kontaktním místem vždy náš NON-STOP dispečink a to na telefonu 283870000. Vrácení peněz je podmíněno vrácením kompletního zboží.


Akce, speciální nabídky a slevy

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musíte nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv naši akci, speciální nabídku nebo slevu a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady. Předčasné ukončení slevy se nevztahuje na prodané Zákaznické karty. U tohoto produktu končí platnost do 6 měsíců od zakoupení této karty nebo vyčerpáním jejich slevových kupónů.


Dodací lhůty

Naším cílem je zajišťovat nejlepší rozvoz pizzy, s garancí horké pizzy a brzkým dovozem Vaší objednávky a to od 35 do 70 minut od objednání. Náš dispečink Vám sdělí aktuální čas dodání při příjmu objednávky. Naneštěstí, ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli. Proto některé faktory, jako například počasí nebo dopravní situace nám v této snaze mohou bránit. Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda apod), nemůžeme nést odpovědnost a proto toto není důvodem oprávněné reklamace. V případě komplikace budete telefonicky vyrozuměni. Průměrná dodací doba u rozvozové objednávky v roce 2010 byla 55 minut.Osobní odběr jsme zrealizovali do 15 minut od objednání.


Účtenka

Vážení zákazníci, pokud Vám náš personál nevydá účtenku z  pokladny, objednávku neplaťte a zavolejte na náš dispečink.
Po sepsání doplňujících údajů Vám bude objednávka vydána zcela zdarma.


Doprava a různé

DOPRAVA ZDARMA:
Pondělí až pátek do 10-17h a to 4 km od provozovny Ve Lhotce 2 a Türkova 20, Praha 4, při zakoupení alespoň jedné velké pizzy popřípadě jedné maxi pizzy. (nevztahuje se na Happy hours)

DOPRAVA ZDARMA:
Každý den od 11-23h při ceně pizz/y nad 300,-Kč (do ceny se nezapočítávají pizzy Happy hours)
Každý den od 11-23h při objednávce zboží nad 400,-Kč (do ceny se nezapočítávají cigarety a pizzy Happy hours)

DOPRAVA ZDARMA:
Při objednání 10 a více pizz, platí nonstop každý den pro území Hlavního města Prahy. (nevztahuje se na Happy hours)

PLACENÁ DOPRAVA od provozovny Ve Lhotce 2 a Türkova 20, Praha 4
  30,- Kč     do 1km od provozovny
  50,- Kč     do 2km od provozovny
  70,- Kč     do 3km od provozovny
  90,- Kč     do 4km od provozovny
110,- Kč     do 5km od provozovny
130,- Kč    nad 5km od provozovny
200,- Kč    mimo území hl. města Prahy

DOPRAVA FIX od provozovny Ve Lhotce 2 a Türkova 20, Praha 4
Pokud jste ve větší vzdálenosti od těchto poboček využijte dopravu fix v ceně 100,-Kč/ doprava
Dopravu fix lze využít pouze na území Hlavního města Prahy. (dopravu fix si vyžádejte při objednávce).

KRABICE:
Krabice na pizzy, burgery jsou ZDARMA.
Krabice je již v ceně pizz a burgerů.

ZÁLOHA:
U první objednávky může být požadována záloha minimálně ve výši 50% z ceny objednávky.
Jedná se o preventivní opatření zejména v nočních hodinách z důvodu minimalizace planého výjezdu a předejití storna.

BALNÉ:
Ke každé rozvozové objednávce je účtováno jednorázově 40,-Kč balné.
(nejedná se o platbu za krabice)


Ochranná známka & copyright

Logo Pizza Go Home® je registrovanou ochrannou známkou a je ve výhradním vlastnictví společnosti Pizza Go Home Centrum s.r.o. a je chráněno vlastnickým a autorským právem.

Veškerý obsah těchto stránek, jako obrazové materiály, texty, názvy akcí a software je majetkem Pizza Go Home Centrum s.r.o .


Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, sms) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu emai: dispečink@pizzagohome.cz nebo na adresu PIZZA GO HOME., Argentinská 1/702, 170 Praha. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Kontakt

Sídlo společnosti:
Pizza Go Home Centrum s.r.o.
Argentinská 1/702
Praha 7  170 00
Email: dispecink@pizzagohome.cz
 
IČ: 25 67 54 60  DIČ: CZ256754 60   Bankovní spojení: 7325/5500
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60249.